Σταματόπουλος Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Μικρός Βάλτος
Κοινοποίηση