Πρεδάρης Ευστάθιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Γκούρα
Κοινοποίηση