Πολίτης Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Κεφαλάρι
Κοινοποίηση