Πιτσούνης Δημήτριος

Αγρότης - Χειριστής Μηχανημάτων

Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Λαύκα
Κοινοποίηση