Μαργέλης Κωνσταντίνος

Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Μεγάλος Βάλτος
Κοινοποίηση