Λυκαργύρης Βασίλειος

Δημοτικός Υπάλληλος

Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Ψάρι
Κοινοποίηση