Λαλιώτης Νικόλαος

Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Μεσινό
Κοινοποίηση