Καλαντζής Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Γονούσα
Κοινοποίηση