Χαρλαύτης Γεώργιος

Υποψήφιος Σύμβουλος Κοινότητας Στενό
Κοινοποίηση