Όραμα, Αποστολή, Αξίες

ΟΡΑΜΑ:

Να γίνει ο Δήμος Σικυωνίων παράδειγμα προς μίμηση στην Ελλάδα, με ισχυρή αγροτική, πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα, σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες, πηγή έμπνευσης για τους κατοίκους τους οποίους θα παρακινεί για τη συμμετοχή τους και τη συν-διεκδίκηση του μέλλοντος που μας αξίζει.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Η διακυβέρνηση του Δήμου μας με στόχο την κοινωνική και οικονομική του ανάπτυξη, με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών κατοίκων και τοπικών φορέων, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας (καινοτομίας).

ΑΞΙΕΣ:

  • Διαφάνεια και Λογοδοσία
  • Σεβασμός στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
  • Τεχνογνωσία και Επαγγελματισμός
  • Ομαδικότητα
  • Αποτελεσματικότητα