Μείωση κόστους παραγωγής, ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών, πρωτοβουλίες για διακλαδικές συνέργειες.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ανακοινώνει το πρόγραμμά της για τον αγροτικό τομέα.


Ιδρύεται Γραφείο Αγροτικής Μέριμνας και Ενημέρωσης,

με παράλληλη λειτουργία και ως Τοπικό Αγροτικό

Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

Αγροτικά Σχολεία Μαθητείας σε βάθος τετραετίας.


Τρείς είναι κεντρικοί στόχοι της ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ, όπως ανακοινώθηκαν από τον συνδυασμό. Για την υλοποίηση των στόχων η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ δεσμεύεται για την  Ίδρυση Γραφείου Αγροτικής Μέριμνας και Ενημέρωσης, που θα λειτουργεί παράλληλα και ως Τοπικό Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα αναλάβει δέκα συγκεκριμένες δράσεις τις 100 πρώτες μέρες. Επιγραμματικά οι τρείς στόχοι είναι:

 1. Μείωση του κόστους παραγωγής,
 2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Υποδομών που θα ανατρέψουν την δημογραφική συρρίκνωση,
 3. Πρωτοβουλίες του δήμου για διακλαδικές συνέργειες γεωργίας, μεταποίησης και αγροτουρισμού μαζί με στήριξη των πρωτοβουλιών που στηρίζονται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία LEADER, στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Πιστεύος, επικεφαλής του συνδυασμού ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ και υποψήφιος Δήμαρχος: «Ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος με έντονο αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα. Η Σικυώνα, ο Φενεός και η Στυμφαλία κατοικούνται από ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούν όχι μόνο η κλιματική κρίση, αλλά και η ανεπάρκεια υποδομών. Έχουμε μείνει πίσω συγκριτικά με άλλους Δήμους της περιοχής με ευθύνη της πολύχρονης αδιαφορίας της απερχόμενης Δημοτικής αρχής. Έχουμε ξεχάσει την ισχυρή ταυτότητα που είχαν τα προϊόντα μας.  Δεν έχουμε αξιοποιήσει την ποιότητα τους. Οι αγρότες μας έχουν το σεβασμό μας, αποτελούν προτεραιότητα και είμαστε αποφασισμένοι να επιταχύνουμε τις αλλαγές που σχεδιάζουμε και είναι απαραίτητες για να αποκτήσουν εκείνοι ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και τα προϊόντα της  περιοχή μας την ταυτότητα που τους αξίζει, παράγοντας προστιθέμενη αξία για όλους μας».

Αναλυτικότερα οι τρεις κεντρικοί στόχοι της ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ:

 1. Κεντρικός στόχος για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής μας παραμένει η μείωση του κόστους παραγωγής και εκεί το βάρος της νέας δημοτικής αρχής θα πέσει στην ενέργεια, άρδευση (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, που θα διασφαλίζουν ότι το αγροτικό νερό θα παραμείνει δημόσιο και κοινωνικό αγαθό), αγροτική οδοποιία αλλά και τα συνδετήρια οδικά δίκτυα μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων (βλέπε Μποζικά – Στυμφαλία) καθώς και των συνδετηρίων δικτύων με τουριστικά αξιοθέατα  (βλέπε Φράγμα Δόξα – Φενεό (Συβίστα).
 • Ο δεύτερος στόχος συνδέεται με τον  επανακαθορισμό των όρων παραχώρησης καλλιεργήσιμων δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων προερχόμενων από αναδασμούς ή άλλων αναξιοποίητων εκτάσεων του Δήμου, που θα επιτρέπουν σε νέους, σε παραγωγική ηλικία, να εγκατασταθούν και να επιστρέψουν στις πατρικές τους περιουσίες.
 • Ο τρίτος στόχος αφορά πρωτοβουλίες του δήμου για διακλαδικές συνέργειες γεωργίας, μεταποίησης και αγροτουρισμού όσο και των αγροσυνεργειών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της αγροτικής παραγωγής. Ο δήμος θα έχει επίσης ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη και στήριξη όλων των πρωτοβουλιών που στηρίζονται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία LEADER, στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Με βάση τα παραπάνω, στις πρώτες 100 μέρες της νέας δημοτικής αρχής δεσμευόμαστε για την Ίδρυση Γραφείου Αγροτικής Μέριμνας και Ενημέρωσης, που θα λειτουργεί παράλληλα και ως Τοπικό Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 1. Έναρξη Συνεργασίαςμε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 
 2. Καταγραφή των προτεραιοτήτων των ορεινών χωριών του δήμου μας
 3. Χαρτογράφηση όλων των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της αγροτικής περιοχής.
 4. Επανεκτίμηση των ποσοτικών αναγκών σε υδατικούς πόρους για την άρδευση των καλλιεργειών και σχεδιασμός μέτρων εξοικονόμησης.
 5. Σύνταξη μνημονίου συνεργασίας με Πανεπιστημιακούς Φορείς για τον σχεδιασμό προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο θέμα της συνεχιζόμενης οικολογικής υποβάθμισης της Λίμνης Στυμφαλία.
 6. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας που θα συνδέσει αγρότες με άτομα που επιθυμούν να εργαστούν ως εργάτες στις εκμεταλλεύσεις τους για την αντιμετώπιση του ελλείμματος εργατικών χεριών στην γεωργία.
 7. Υποστήριξη δημιουργίας e-συνεταιρισμών από μικροκαλλιεργητές, σε επίπεδο προμηθειών α’ υλών και προώθησης τοπικής παραγωγής.
 8. Εφαρμογή στρατηγικών «Έξυπνων Χωριών» (Smart Villages), που μπορεί να βασιστεί σε υπάρχουσες πρωτοβουλίες των Τοπικών Κοινοτήτων.
 9. Δημιουργία κοινής κατανόησης της έννοιας του Startup Village, πώς σχετίζεται με την έννοια του έξυπνου χωριού, που θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες, όπως η συμμετοχή στο European Startup Village Forum
 10. Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στον αγροτικό τομέα, με έδρα στη Στυμφαλία. 

Επιπλέον, σε βάθος τετραετίας η νέα δημοτική αρχή θα προχωρήσει στην δημιουργία Αγροτικών Σχολείων Μαθητείας, με δεδομένο ότι οι αγρότες ΔΕΝ είναι απλά παραγωγοί, εργάτες γης και καλλιεργητές επιδοτήσεων, αλλά  μπορούν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και να απαιτήσουν τον σεβασμό του πολιτισμού και του τρόπου ζωής τους.

Η ποιότητα και ταυτότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος της περιοχής, μπορούν να αποτελέσουν την βάση ενός μοντέλου ήπιας ανάπτυξης υψηλού συμβολισμού και ενός εναλλακτικού αγροδιατροφικού πολιτισμού που θα ξεχωρίζει τον δήμο και την περιοχή μας παράγοντας προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.