Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Στυμφαλία

Καρατζάς Σωτήριος
Κυριακόπουλος Παναγιώτης
Νικολάου Νικόλαος