Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Στενό

Βορραδάκης Γεώργιος – Μηνάς
Δρούλιας Χρήστος
Χαρλαύτης Γεώργιος