Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Ψάρι

Κριεζής Κωνσταντίνος
Οικοδομικές εργασίες
Κυριακόπουλος Σταύρος
Λέγγας Σπυρίδων
Αγρότης
Λυκαργύρης Βασίλειος
Δημοτικός Υπάλληλος
Παπαδημητρίου Ελένη