Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Πάσιο

Αλεξίου Γεωργία
Δρίτσας Κωνσταντίνος
Ζαρρή Ελένη
Μπελίτσης Χρήστος
Πανταζή Βασιλική
Ραυτόπουλος Ιωάννης
Τουργέλη Ειρήνη
Τσαβαλόπουλος Στέφανος