Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Πανόραμα

Μπονάτσου Ελένη
Συνταξιούχος ΙΚΑ
Παναγόπουλος Δημήτριος
Αγρότης - Πρόεδρος Τ.Κ.
Ράπανος Αθανάσιος
Ελεύθερος Επαγγελματίας