Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Μούλκι

Βελίγκου Ευφροσύνη (Έφη)
Ευκαρπίδη Μαρία
Καλογιάννη-Πυργάκη Μαρία (Μαίρη)
Κλειούφη Γεωργία
Μπράβου-Αναστασίου Μαρία
Παπανικολάου Δέσποινα
Πυργάκης Γεώργιος
Τσιάτσιος Χρήστος