Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Μεσινό

Καλύβας Παναγιώτης
Λαλιώτη Βασιλική
Λαλιώτης Νικόλαος