Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Μεγάλος Βάλτος

Θανασενάρης Αναστάσιος
Κακαβάκη Παγώνα
Κοσκολέτου Μαρία
Μαργέλης Κωνσταντίνος
Μπούκης Γεώργιος