Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Λαλιώτη

Πανάγαινας Κωνσταντίνος
Παπαστρατή Σοφία
Πάππας Γεώργιος
Πυργάκη Ιωάννα
Τεάζης Κωνσταντίνος