Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Λαύκα

Μαστοράκης Σπύρος
Αγρότης
Μπαχταλιά Αικατερίνη
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Πιτσούνη Δήμητρα
Πιτσούνης Δημήτριος
Αγρότης - Χειριστής Μηχανημάτων