Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Κλημέντι

Δημούλιας Χρήστος
Μακρή Αναστασία
Παπαργυρίου Σπυρίδων