Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Κεφαλάρι

Καψαλού Αριστέα
Λαμπρόπουλος Βλάσιος
Μπελίτση Ελένη
Πολίτης Κωνσταντίνος
Ρουμπέκα Ευαγγελία (Εύη)