Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Κάτω Ταρσός

Θωμοπούλου Δήμητρα
Τσετσώνης Γεώργιος