Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Κάτω Διμηνιό

Γκρέμη Αννέτα
Δέδε Εριέτα-Μαρία
Ζήκα Μαρία
Μανιώτης Παναγιώτης
Μαρίνης Αθανάσιος
Μερκούρη Βασιλική
Τουμπανάκης Αθανάσιος
Χατζημάρκος Σπυρίδων