Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Καίσαρι

Κόικας Κωνσταντίνος
Μίχα Θεοφανεία
Μπαλωμένος Αθανάσιος
Φαρμάκης Γεώργιος