Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Γονούσα

Καλαντζής Γεώργιος
Στέφα Σωτηρία
Φαρμάκης Αθανάσιος