Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Γκούρα

Λίτσα Χριστίνα
Παντελής Δημήτριος
Πρεδάρης Ευστάθιος