Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Δροσοπηγή

Κασμά Όλγα
Μιχόπουλος Ιωάννης
Επιχειρηματίας
Ορφανός Αλέξιος