Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Διμηνιό

Βασιλειάδης Βασίλειος
Γαλάνη Ειρήνη
Γλαστρής Θεόδωρος
Κίσσα Βαρβάρα – Ελένη
Νταγιάντη Βασιλική
Ιδιωτική Υπάλληλος
Νταγιάντης Χρήστος
Παπαναγιώτου Ακριβή – Άννα (Βίβιαν)