Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Μποζικά

Βαρβιτσιώτης Νικόλαος
Αγρότης - Επιχειρηματίας
Τσάκωνα Ιωάννα
Υπάλληλος ΟΤΕ
Τσατσάνης Παναγιώτης
Αγρότης