Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας - Αρχαία Φενεός

Γαλάνη Σπυριδούλα
Γούρμος Ανδρέας
Κουρούσιας Ελευθέριος
Μάρκου Μαρία
Παναγοπούλου Παναγιώτα
Παπουτσής Απόστολος